torstai 7. heinäkuuta 2016

Ostoyhteistyö oikoo jakelutien mutkat

Ruokaa ja energiaa tarvitaan aina. Ne ovat strategisia resursseja, pohtii Agroy Oy:n toimitusjohtaja Jukka Peuranpää.  Energiantuotannossa tuotantopanosten ostajan asema on parempi, mutta maatalousyrittäjän asema on tukala.  Ostajina viljelijät muodostavat tuhansien maatilojen pirstaleisen asiakaskunnan, jolla on neuvottelukumppaneina suuria, usein monikansallisia jättiläisiä.  Viljelijän neuvotteluvoima on heikko.  Pirstaleisuus on johtanut moniportaiseen jakelutiehen, mikä on edelleen nostanut tuotantopanosten hintoja.

Jotain on tehtävä, pohti vuonna 2012 SIMA-näyttelyyn matkannut suomalaisviljelijöiden ryhmä. Viljelijälle pitää saada lisää neuvotteluvoimaa tavarantoimittajiin päin.  Tämä voisi tapahtua johdetusti laajoja yhteishankintoja toteuttamalla ja maiden rajat unohtaen.  -Agroy Oy:n toiminta-ajatuksen kivijalka oli valettu.  ”One million farmers- Buing and selling as one”

Jukka Peuranpää, Agroy Oy
 
Ensi vaiheessa yhteishankintoihin lähti 20 viljelijää, joiden kertaosto vastasi laivalastillista.  Nyt, viisi vuotta myöhemmin mukana ringissä on n. 1 000 suomalaista pientä ja suurta maatilaa.  Lisää neuvotteluvoimaa viljelijöille Agroy tulevaisuudessa aikoo hankkia lisäämällä hankintavolyymejä niin koti-, kuin ulkomailta. Amerikan valloitus on jo käynnistynyt. Alkuvaihe on lupaava, sillä jo nyt mukaan on lähtenyt reilu 1 000 maatilaa.

Peuranpään mukaan nyt kolme henkeä työllistävä Agroy hakee kasvua niin koti-kuin ulkomailta panostamalla niin yhteisostojen lisäksi myös yhteisesti toteutettuihin myynteihin.  Asiakkaita lähempänä ollaan mm. maakunnallisia viljelijäryhmiä perustamalla.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti